MADISON Centrum Handlowe Gdańsk
Lorem ipsum

Paradies Gasse


Na parterze Galerii Handlowej Madison zaprojektowano pasaż w stylu staromiejskiej uliczki. Jego kształt, szerokość, dobór materiałów, charakter drobnych detali architektonicznych przywołują pamięć o biegnącej tu kiedyś, przedwojennej Paradies Gasse. Szerokość pasażu odpowiada szerokości historycznej ulicy. Podział witryn odwzorowuje podział kamienic stojących kiedyś przy Paradies Gasse. Oś dawnej ulicy zaznaczono szyną ze stali nierdzewnej. Ciąg komunikacyjny został wyłożony specjalnie dobranymi gresami. Klimat pasażu podkreślają specjalnie dobrane elementy dekoracyjne: herby rodów gdańskich, płaskorzeźby, maszkarony i dekoracyjne zworniki nad portalami, wzorowane na detalach architektonicznych z Ratusza Staromiejskiego, Dworu Artusa, ulic: Mariackiej, Okopowej, Plebanii. Obiekt Galerii Handlowej powstał w miejscu, którego dawny kształt odnaleźć można tylko na starych fotografiach."