Lorem ipsum

Nowy G-SHOCK GULFMASTER


Nie ma takiej siły w skali Beauforta, która pokonałaby na morzu nowego GULFMASTERA GWN-Q1000. To pierwszy zegarek w rodzinie G-SHOCK z poczwórnym sensorem.

Jak sama nazwa mówi, poczwórny sensor daje możliwość pomiaru czterech różnych wartości. Po pierwsze - termometr. Wskazuje zakres od -10C do +60C, zarówno w powietrzu jak i w wodzie. Barometr najszybciej zaalarmuje o zbliżających się anomaliach wynikających z nagłych zmian ciśnienia atmosferycznego, a cyfrowy kompas nie pozwoli na zboczenie z wodnych torów. Czwarty sensor odpowiada za pomiar głębokości do 50m. Analiza wskazań poczwórnego sensora to możliwość realnego oszacowania potencjalnego niebezpieczeństwa na wodzie i dzięki temu powzięcia odpowiednich działań w temacie zachowania bezpieczeństwa. Niemniej, jak na zegarek z elitarnej linii przystało, to właściwie początek możliwości jakie oferuje nowy GULFMASTER.

 

Cena: 4199zł .    

Zapraszamy do salonu Time TREND na parterze.